Методи за ценообразуване на кованите изделия

Цената се изчислява индивидуално за всеки клиент и зависи от сложността на самата изработка, от сроковете и количествата. Понятие като "цена на килограм" и "цена на квадратен метър" са твърде относителни и необективни за нас. Ние ценообразуваме на брой изделие, а в някои случаи на парапети - на метър линеен. Факторите са типа и количествата на заложените материали, консумативи и покрития, както и броя на работните часове, които ще са необходими за изработката на изделията. 

Цена на квадратен метър
Цена на квадратен метър е твърде относително и необективно понятие при ценообразуване на метални изделия. На мнение сме, че е понятие, приложимо единствено при строителните дейности, тъй като еднакво количество материал се полага равномерно по площи. При изработката на оградни пана, врати и порти обаче далеч не е така, защото материалите не се разпределят еднакво при различни квадратури. 

Цена на килограм
Това също не е обективно, защото има случаи, когато едно изделие е сравнително сложно за изработка, но тежи едва няколко килограма. Или обратно - изделието е сравнително лесно за изработка, но материалите са масивни и тежат със стотици килограми. Тогава уловката е, че изпълнителя умножава килограмите и прибира повече пари за сметка на лесната и бърза изработка. Ценообразуване по този начин е приложим основно при металните конструкции, тъй като еднакво количество материал се полага равномерно по площи.

Цена на линеен метър
Цената на линеен метър е приемливо понятие, когато става въпрос единствено за парапети с еднаква височина и непрекъснато повторяем мотив. Разбира се и тук има особености - един и същ метраж при прав и дълъг парапет не е със същата цена както при дъгообразен, наклонен за стълбище или с чупки.

Цена на бройка изделие
Цената на бройка изделие според нас е най-обективна когато става въпрос за оградни пана, врати, порти, беседки, стълби, прозоречни решетки, дори и в някои случай на парапети. Чисто и просто се сумират за цялостното изделие всички количества  материали и консумативи, залага се необходимият брой работни часове за изработка и цената излиза на лице без да се налага да се умножават квадратни метри, триъгълници, килограми, сантиграми и всякакви други объркващи и заблуждаващи клиента методи.